Voordelen

Betere leerresultaten door
kwalitatieve feedback.

Leerlingen die effectieve feedback krijgen, ontwikkelen zich twee keer zo snel dan leerlingen die geen feedback krijgen. Door onze kwalitatieve feedback en toelichting van de volgende stappen weten leerlingen exact wat zij goed doen en waarin zij zich kunnen verbeteren.

Meer maatwerk mogelijk door inzicht op klas- en leerlingniveau

Feedback en feedforward zet aan om met leerlingen individueel in gesprek te gaan over vervolgstappen. Door op leerlingniveau inzichtelijk te hebben welke stof de leerling wel of niet beheerst, kan iedere leerling werken aan de punten die voor hem of haar belangrijk zijn.

Meer werkplezier en ruimte voor innovatie

Door een stuk van het nakijkwerk over te nemen creëren wij ruimte voor de leraar om aan de slag te gaan met de geleverde feedback, of om andere werkzaamheden die bijdragen aan beter onderwijs op te pakken.

Natuurlijk zijn er nog veel meer redenen waarom scholen voor The Markers kiezen, zoals:

  • Kwalitatief hoogstaande feedback door nauwkeurig geselecteerde en goed getrainde markers
  • Hogere effectiviteit feedback door dit snel terug te leveren aan de leerling
  • Meer eigenaarschap over het leerproces bij leerlingen door inzicht in beheersingsniveau per leerdoel
  • Verbeteren van nakijkmodellen door uitbesteden van nakijkwerk
  • Extra paar ogen door leraren van de toekomst

Lees hier alles over in onze blogpost
‘5 voordelen van het inzetten van The Markers’.

Lees de blogpost

Wat zijn de kosten?

Wij rekenen licentiekosten voor het gebruik van ons platform en een bedrag per uur voor het uitbesteden van het nakijkwerk.

Bekijk de prijzen

Benieuwd hoe de marker te werk gaat?

Bekijk hoe het werkt