Voordelen

Betere leerresultaten door
kwalitatieve feedback

Studenten die effectieve feedback krijgen, ontwikkelen zich twee keer zo snel als studenten die geen feedback krijgen. Door onze kwalitatieve feedback weten studenten exact wat zij goed doen en waarin zij zich kunnen verbeteren.

Handige leerdoelen- en succescriteriaplanner

Feedback wordt pas effectief als studenten weten hoe succes eruit ziet. Onze leerdoelen- en succescriteriaplanner, gebaseerd op het referentiekader, helpt hierbij. Als docent bepaal je zelf aan welke leerdoelen je aandacht besteedt en welke succescriteria je aanhoudt. Dit communiceer je eenvoudig aan de studenten.

Efficiënt kwalitatieve feedback geven

Voortbordurend op de leerdoelen en succescriteria die je in de planner hebt vastgesteld, geef je per succescriterium feedback aan de student. Hierbij maak je gebruik van onze geautomatiseerde feedback suggesties of hergebruik je je eigen feedback. Zo voorzie je de student snel van de te nemen vervolgstappen.

Meer maatwerk door inzicht op klas- en studentniveau

Feedback zet aan om met studenten individueel in gesprek te gaan over vervolgstappen. Door op studentniveau inzichtelijk te hebben welke stof de student wel of niet beheerst, kan iedere student werken aan de punten die voor hem of haar belangrijk zijn.

Meer eigenaarschap over het leerproces

Door te werken met leerdoelen, succescriteria en feedback laat je studenten zien hoe zij zich ontwikkelen. De leerdoelen en succescriteria zijn er om richting te geven. Met feedback krijgen studenten inzicht in hun beheersingsniveau per leerdoel. Zo vergroot je hun autonomie en verbeteren hun leerresultaten.

Benieuwd hoe het platform van The Markers werkt?

Bekijk hoe het werkt