Meer kwalitatieve feedback voor de leerling. 80% tijdwinst per nakijkopdracht voor de leraar.

Ons continue scholingsprogramma levert meer feedback per leerling en creëert ruimte voor leraren om het lesprogramma meer leerdoel- en feedbackgedreven te maken.

Vraag een demo aan

Waarom The Markers

Wij geloven dat kwalitatieve feedback de belangrijkste aanjager is van het leerproces. Door de hoge werkdruk van leraren is hier echter te weinig tijd voor. Door een stuk van het nakijkwerk over te nemen, creëren wij ruimte voor de leraar.

Bij het uitvoeren van deze nakijkopdrachten staat feedback per leerdoel centraal. Leraren en leerlingen krijgen zo inzichtelijk waar extra aandacht aan besteed dient te worden. Doordat de feedback kant en klaar wordt aangeleverd, kunnen de leraar en leerling direct aan de slag en op deze manier stappen zetten naar feedbackgedreven onderwijs.

Bekijk de voordelen

Scholen die al gebruik maken van The Markers:

Benieuwd hoe scholen ons programma financieren?

Lees de business case

Ontmoet onze markers

Studenten in de lerarenopleiding van het desbetreffende vak kijken de toetsen en opdrachten na. Voordat de markers bevoegd zijn om toetsen na te kijken, voeren zij een testopdracht uit en worden zij getraind in het geven van effectieve feedback.

Daarnaast sluiten steeds meer leraren met een onderwijsbevoegdheid zich aan bij The Markers om collega’s te helpen bij het nakijken van opdrachten.

Hoe het werkt
“Een docent moet toch zelf feedback geven?”
- Blog met veelgestelde vragen door Yori Högemann, 27 februari 2019

Zoveel meer dan alleen nakijken

Uitgebreide feedbackrapportages per leerdoel op leerling- en klasniveau

Bekijk hoe het werkt

The Markers op rapport:

Bron: Feedback deelnemende leraren over opdrachten 2019

9 / 10

Algehele tevredenheid leraar

80 %

Gemiddelde tijdsreductie

5 / 5

Tevredenheid leraar over de feedbackrapporten

4 / 5

Algehele tevredenheid leerling

Pilots

Wij zijn op zoek naar scholen die actie willen ondernemen. Scholen die openstaan voor verandering, meer feedback willen voor hun leerlingen, en leraren meer ruimte willen geven om daadwerkelijk met feedback aan de slag te gaan.

Vraag een demo aan
“De feedbackrapporten zijn persoonlijk en professioneel, daar kunnen mijn leerlingen wat mee! Het klassenoverzicht is een mooie weergave van de sterkte- en zwaktepunten met betrekking tot de stofbeheersing.”
- Marije Muller, 2019 (Docente Nederlands aan Het Stedelijk Lyceum Enschede)