The Markers biedt het hele
schooljaar service
en ondersteuning

Het leermiddel

  • Eigen account voor docenten om leerplannen te creëeren, te delen, opdrachten te evalueren en rapportages in te zien
  • Eigen account voor studenten voor het inzien van het leerplan, het kunnen uploaden van gemaakte opdrachten en het inzien van kwalitatieve feedbackrapportages

Samenwerking met The Markers

  • Een kick off sessie voor het opstellen van de eerste leerplannen en uitleg over het samenwerkingsproces
  • Twee kwartaalevaluaties/workshops: optimalisaties en advies over gebruik feedback in de klas
  • Een jaarevaluatie op de gestelde doelen

Ondersteuning voor docent en student

  • Uitgebreid helpcenter met uitleg over alle features
  • Vaste relatiemanager die helpt bij inzet tool
  • Begeleiding en advies in het opstellen van leerplannen
  • Ad hoc advies over het gebruik van de feedback in de klas
  • Support per chat of e-mail voor de student