Ik kan een formele brief schrijven naar een supermarkt (B1) - ethos, pathos, logos

Een goede zakelijke brief kunnen schrijven is belangrijk als je moet communiceren met officiële instanties. Voor je...