Ik kan een formele brief schrijven naar een supermarkt (B1) - ethos, pathos, logos

Een goede zakelijke brief kunnen schrijven is belangrijk als je moet communiceren met officiële instanties. Voor je leerlingen een handige vaardigheid om te hebben dus! In dit feedbackproces schrijven je leerlingen een formele brief aan een supermarkt. De opdracht is om hierbij 'de retorische driehoek' ethos, pathos en logo's te gebruiken. In dit feedbackproces wordt peerfeedback en docentfeedback gebruikt. Staat de formele brief binnenkort op de planning? Gebruik dit kant-en-klare feedbackproces.

Dit proces is geschikt voor referentieniveau B1.

De verschillende activiteiten

Het feedbackproces kan in 3 tot 4 weken afgerond worden. Je kan het feedbackproces altijd inkorten of uitbreiden nadat je het geselecteerd hebt.

Stap 1. Schrijf een inleiding van een formele brief (peerfeedback)

  • Lever je werk in
  • Geef feedback aan elkaar
  • Reflecteer op jouw feedback

Stap 2. Schrijf een kern van een formele brief (peerfeedback)

  • Verbeter je werk en schrijf de kern van je brief
  • Geef feedback aan je leerlingen
  • Reflecteer op jouw feedback

Stap 3. Schrijf een volledige formele brief (docentfeedback)

  • Verbeter je werk en schrijf het slot van je brief
  • Geef feedback aan je leerlingen
  • Reflecteer op jouw feedback
  • Lever je eindresultaat in


Suzanne Lustenhouwer

Docent Engels en Digitale vaardigheden

Suzanne Lustenhouwer is docent Engels in digitale vaardigheden in Amsterdam. In haar lessen ontwerpt Suzanne leeractiviteiten die creativiteit en kritisch denkvermogen van haar studenten vereisen door middel van activerende (digitale) didactiek. Daarnaast werkt Suzanne als spreker, trainer en adviseur in het binnen en buitenland om samen met docenten en EdTech bedrijven het onderwijs te innoveren.

Deel dit feedbackproces

Duidelijke leerdoelen
Kopieer link feedbackproces